Открытие памятного знака Виктора Яковлевича Башмакова

Фото: https://vk.com/shtabugra Подробности: 1) https://myopenugra.ru/news/society/pamyatnyy_znak_viktora_bashmakova_otkryli_v_khanty_mansiyske/?sphrase_id=347612